Yoga Medica - Racławicka 28, 02-601 Warszawa

22 409 0 354, 509 686 427 info@yogamedica.pl

LUX MED – Program Zdrowie Piękno Harmonia

Wszystkim posiadaczom Karty Pacjenta* LUX MED i CM LIM przysługują następujące zniżki:

Od ceny podstawowej należy odjąć zniżkę podaną w kolumnie po prawej stronie

Pojedyncze wejście – 40 zł -10%
Karnety na wejścia:
Przy zakupie 4 wejść (do wykorzystania w ciągu 4 tygodni) 120 zł -10%
Przy zakupie 8 wejść (do wykorzystania w ciągu 4 tygodni) 200 zł -10%
Karnety Open:
Karnet OPEN (do wykorzystania w ciągu 4 tygodni) – 260 zł -10%
Karnet OPEN dla emerytów (do wykorzystania w ciągu 4 tygodni) – 150 zł -10%
Karnet OPEN poranny (do wykorzystania w ciągu 4 tygodni) – 170 zł -10%

*po wcześniejszym okazaniu Karty Pacjenta

Grupa LUX MED jest liderem na rynku prywatnych usług medycznych w Polsce. W jej ramach – pod markami LUX MED, CM LIM, Medycyna Rodzinna i PROMEDIS – działa obecnie kilkadziesiąt placówek ambulatoryjnej opieki medycznej. Do Grupy należą również Centrum Diagnostyki Obrazowej AVI, FADO S.A. – spółka oferująca diagnostykę mobilną oraz przychodnia specjalistyczna PROFEMED. Grupa LUX MED prowadzi w Warszawie nowoczesny szpital z całodobowym działem pomocy doraźnej. Z usług Grupy korzystają Klienci korporacyjni i indywidualni wykupujący pakiety lub korzystający z pojedynczych wizyt tzw. usług fee for service. Współpracujemy też z firmami ubezpieczeniowymi oraz NFZ.

LUX MED Sp. z o.o.
ul. Postępu 21C
02-676 Warszawa
www.luxmed.pl