22 409 0 354, 509 686 427 info@yogamedica.pl

Są to zajęcia, których celem jest zapoznanie uczestników naszych zajęć z podstawowymi technikami stosowanymi przez nas na sesjach kręgosłup I. Przekazujemy tutaj również na czym polega metodyka terapeutycznych ćwiczeń jogi. Zalecamy udział w przynajmniej jednej sesji wprowadzającej jeśli pacjent/uczestnik nie miał wcześniej w ogóle kontaktu z jogą. Niekiedy celowe może być kilkakrotne odbycie tych zajęć celem lepszego zrozumienia podstaw. Jednak już po jednej sesji wprowadzające możesz brać bez problemu udział w sesjach kręgosłup I. Z uwagi na obłożenie naszej sali innymi ćwiczeniami zajęcia te odbywają się tylko raz w tygodniu. Jeśli z przyczyn obiektywnych niemożliwy staje się w nich udział zalecamy przyjście od razu na sesję kręgosłup I i poinformowanie o tym prowadzącego fizjoterapeutę. W takim wypadku uczestnik odbędzie swoje wprowadzenie na sesji podstawowej czyli sesji poziom I.

Na sesji poziom 0 dowiesz się:

  • Na czym polega aktywizacja podstawowych obszarów ciała w pozycjach jogi
  • Jak należy oddychać i jak łączyć ruch z oddechem
  • Na czym polega w praktyce napięcie izometryczne
  • Jak bezpiecznie rozciągać napięte i skrócone tkanki
  • Jak pracować z bólem, aby nie był on przeszkodą w terapii
  • Na czym polega zasada wyrównania w ćwiczeniach jogi
  • Uzyskasz informacją zwrotną z ciała o miejscach, w których występuje jakiś problem

Z punktu widzenia bezpieczeństwa i komfortu ćwiczeń istotny jest fakt, że sesja wprowadzenie poziom 0 prowadzone jest przez dwoje naszych fizjoterapeutów. Daje to możliwość krótkiej konsultacji w związku ze swoim problemem i ukierunkowaniu dalszego postępowania. Fizjoterapeuta może skierować pacjenta na dodatkową konsultację w naszym ośrodku lub wskazać inne rozwiązanie. Najważniejsze jest aby poinformować nas na tych zajęciach o występowaniu wszystkich problemów zdrowotnych i niczego nie zatajać. Dopiero w chwili kiedy zostaniemy o tym poinformowani możemy zapewnić skuteczność i bezpieczeństwo terapii jogą. Należy pamiętać, że zajęcia wprowadzenie poziom 0 nie są zajęciami stricte terapeutycznymi. W związku z tym ich przebieg różni się znacznie od pozostałych zajęć. Jak już wspomniano ich celem jest edukacja pacjentów w kwestii specyfiki fizjoterapeutycznego zastosowania ćwiczeń jogi i wykonanie pierwszego, bezpiecznego kroku kierunku terapii.