22 409 0 354, 509 686 427 info@yogamedica.pl

Yoga Medica bierze udział w specjalnym programie LUX MED – Zdrowie Piękno Harmonia (więcej o programie dowiecie się na stronie LUX MED, klikając TUTAJ). Wszystkim posiadaczom Karty Pacjenta* LUX MED i CM LIM przysługują następujące zniżki:


Od ceny podstawowej należy odjąć zniżkę podaną w kolumnie po prawej stronie

 

  Pojedyncze wejście – 50 zł -10%

Karnety na wejścia:

  Przy zakupie 4 wejść (do wykorzystania w ciągu 28 dni) 160 zł    -10%
  Przy zakupie 8 wejść (do wykorzystania w ciągu 28 dni) 260 zł -10%

Karnety Open:

  Karnet OPEN (do wykorzystania w ciągu 28 dni) – 320 zł -10%
  Karnet OPEN dla emerytów (do wykorzystania w ciągu 28 dni) – 190 zł -10%
  Karnet OPEN poranny (do wykorzystania w ciągu 28 dni) – 220 zł -10%

*po wcześniejszym okazaniu Karty Pacjenta. UWAGA! Jeśli nie masz plastikowej Karty Pacjenta przeczytaj ten komunikat!

Grupa LUX MED jest liderem na rynku prywatnych usług medycznych w Polsce. W jej ramach – pod markami LUX MED, CM LIM, Medycyna Rodzinna i PROMEDIS – działa obecnie kilkadziesiąt placówek ambulatoryjnej opieki medycznej. Do Grupy należą również Centrum Diagnostyki Obrazowej AVI, FADO S.A. – spółka oferująca diagnostykę mobilną oraz przychodnia specjalistyczna PROFEMED. Grupa LUX MED prowadzi w Warszawie nowoczesny szpital z całodobowym działem pomocy doraźnej. Z usług Grupy korzystają Klienci korporacyjni i indywidualni wykupujący pakiety lub korzystający z pojedynczych wizyt tzw. usług fee for service. Współpracujemy też z firmami ubezpieczeniowymi oraz NFZ.

LUX MED Sp. z o.o.
ul. Postępu 21C
02-676 Warszawa
www.luxmed.pl

______________________________________________________________________________________________

ENGLISH VERSION

Health Beauty Harmony – LUX MED Partner Program
All LUX MED and CM LIM patients are entitled to the following discounts*:


Please deduct the discount shown in the column on the right, from the basic price.

 

  Single entry  – 50 PLN -10%

DISCOUNTS :

   When buying four entries (to be used within 28 days) – 160 PLN
 -10%
  When buying eight entries (to be used within 28 days) – 260 PLN -10%

PASS:

  PASS OPEN (to be used within 28 days) – 320 PLN -10%
  PASS OPEN for Seniors (to be used within 28 days) – 190 PLN -10%
  PASS OPEN for morning classes on working days (7.00-17.00) (to be used within 28 days) – 220 PLN -10%

*after submitting LUX MED or CM LIM Patient Card

LUX MED Group is the leader in private medical care services in Poland. At present, it has several dozens outpatient clinics operating under 4 brands: LUX MED, LIM Medical Center, Medycyna Rodzinna [Family Medicine],PROMEDIS. The Group also includes 2 AVI Diagnostic Imaging Centres, FADO S.A., a company that offers mobile diagnostics and a new medical brand PROFEMED. LUX MED Group runs also a modern hospital with 24/7 emergency service in Warsaw. The Group’s services are used both by corporate and individual customers, who either buy packages or come for one-off visits (called “fee for service”). We also cooperate with insurance companies and the National Health Fund (NFZ).

LUX MED Sp. z o.o.
Postępu 21C Street
02-676 Warsaw
www.luxmed.pl