fbpx

To randomizowane, kontrolowane badanie porównało korzyści płynące z uprawiania jogi przez sześć miesięcy i spacerowania oraz grupę kontrolną – listę oczekujących. W badaniu wzięło udział 118 ogólnie zdrowych seniorów (65-85 lat). Ćwiczenie jogi i spacerowanie odbywało się zarówno podczas zajęć grupowych, jak i zalecanej praktyki w domu. Ani joga, ani spacery nie poprawiły procesów poznawczych (wykonano m.in. pomiar czujności za pomocą EEG). Uczestnicy badania, którzy ćwiczyli jogę, wykazali poprawę cech fizycznych, takich jak równowaga i gibkość, oraz związanych z jakością życia, takich jak energia czy dobre samopoczucie.

Źródło: Alternative therapies in health and medicine, 12, 40-47.

Autorzy: Moolasarn S., Sripa S., Kuessirikiet V., Sutawee K., Huasary J., Chaisila C., Chechom N. i Sankan S.

Kontakt: Department of Neurology and Behavioral Neuroscience, Oregon Health and Science University, Portland, OR, USA.

www.ohsu.edu

To streszczenie zostało pierwotnie opublikowane w Yoga Therapy in Pratice, magazynie wydawanym przez International Association of Yoga Therapists. Opublikowano za pozwoleniem.  

This summary is based on one that originally appeared in Yoga Therapy in Practice, published by the International Association of Yoga Therapists. Used with permission.