fbpx

Abstrakt: Aby zbadać, czy zajęcia z jogi mogą zmniejszyć objawy artretyzmu u osób w podeszłym wieku, zaproponowano zajęcia z jogi raz w tygodniu 23 osobom w podeszłym wieku (średnia wieku 71; 19 z 23 osób miało zdiagnozowany artretyzm) w czterech różnych instytucjach na seniorów w Harlemie Wschodnim w Nowym Jorku. Większość uczestników miała portorykańskie lub hiszpańskojęzyczne pochodzenie, wszyscy mieli niskie dochody i niewielką wiedzę o jodze albo niewielkie doświadczenie z nią. Na początku i na końcu sześciotygodniowego programu jogi zebrano subiektywne oceny poziomów bólu, sztywności i bezsenności. Analizy statystyczne wykazały znaczną poprawę w przypadku bólu i sztywności, z efektami o dużej wielkości. Zajęcia nie miały znacznego wpływu na bezsenność. 22 spośród 23 uczestników mówiło, że ćwiczyło oddech i pozycje w domu. Wyniki tego badania pilotażowego stanowią obiecujące dowody na to, że zajęcia z jogi mogą zredukować ból i sztywność u osób w podeszłym wieku z artretyzmem. Badanie ukazało również wykonalność tego rodzaju interwencji: zajęcia grupowe prowadzone dla seniorów w miejscu, gdzie mieszkają lub załatwiają sprawy, uwzględniające różnice w możliwościach i stanie zdrowia.

Słowa kluczowe: joga, seniorzy, starzenie się, artretyzm, ból, sen

Korespondencja: 309 East 108 Apt 2A, NY, NY 10029. Tel.: 646-684-3484. E-mail: egrhansen@gmail.com.

To streszczenie zostało pierwotnie opublikowane w Yoga Therapy in Pratice, magazynie wydawanym przez International Association of Yoga Therapists. Opublikowano za pozwoleniem.  

This summary is based on one that originally appeared in Yoga Therapy in Practice, published by the International Association of Yoga Therapists. Used with permission.