fbpx

W tym artykule przedstawione jest spojrzenie na jogę jako narzędzie terapii umysłu i ciała, które lekarze-praktycy mogą stosować u dzieci. Autorzy zbadali 42 publikacje i zebrali dowody na to, że joga może być stosowana w celu polepszenia i utrzymania zdrowia oraz że ma potencjał w leczeniu konkretnych problemów zdrowotnych u tej populacji.

Po tym ekstensywnym przeglądzie literatury autorzy doszli do wniosku, że joga ma pozytywny wpływ w przypadkach zespołów nadpobudliwości ruchowej, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, astmy, zespołu jelita drażliwego i cukrzycy u dzieci. Wśród podkreślanych tu zalet jogi są niefarmaceutyczny charakter terapii, jej dostępność i niski koszt.

Liczba rzetelnych badań oceniających potencjalne korzyści płynące z terapii jogą u dzieci jest ograniczona – istnieje niewiele randomizowanych, kontrolowanych badań. Ponadto próby są zwykle mało liczne, a większość badań nie opisuje kwalifikacji nauczycieli jogi ani nie wspomina o jej szkodliwych skutkach.

Niniejsza praca jest ekstensywnym przeglądem zastosowania jogi zarówno w podejściach prewencyjnych, jak i terapeutycznych u dzieci oraz podkreśla jej korzystny wpływ na wiele zburzeń. Artykuł podaje też cenne informacje na temat jogi oraz definicję terapii jogą. Artykuł ten jest istotny z punktu widzenia terapii jogą.

Autorzy: Kaley-Isley L. C., Peterson J., Fischer C. i Peterson E.

Źródło: Psychiatry MMC, sierpień 2010

To streszczenie zostało pierwotnie opublikowane w Yoga Therapy in Pratice, magazynie wydawanym przez International Association of Yoga Therapists. Opublikowano za pozwoleniem.  

This summary is based on one that originally appeared in Yoga Therapy in Practice, published by the International Association of Yoga Therapists. Used with permission.