fbpx

Sesja jogi fizjoterapeutycznej ONLINE

To zajęcia przeznaczone dla osób u których stan zdrowia warunkuje łagodne podejście do ćwiczeń. Sesje tego rodzaju prowadzone są w bardzo wolnym tempie z podaniem dokładnych poleceń ruchowych. Każdy uczestnik jest obserwowany przez terapeutę i korygowany w ćwiczeniu, jeśli tylko zachodzi taka potrzeba. Kluczowe jest w tym wypadku odpowiednie ustawienie kamery internetowej na urządzeniu uczestnika. Przebieg sesji jest tak zaplanowany, aby zapewnić każdemu maksymalnie indywidualne podejście do jego problemu.

Ten rodzaj zajęć stanowi podstawę programową Yoga Medica w usprawnianiu funkcjonalnym.

Zajęcia trwają 60 minut. Standardowa sesja składa się z:

 • Części wstępnej, w której poświęca się czas na mobilizację układu ruchu

 • Części głównej, w której zachodzi właściwe usprawnianie

 • Części końcowej, w której zachodzi tonizowanie i rozluźnianie układów ciała

Najczęściej zalecana częstotliwość tych zajęć to trzy razy w tygodniu. Przy takiej frekwencji możemy zapewnić, że zajęcia będą skutecznie realizować następujące cele jogi fizjoterapeutycznej:

 • Odciążenie kręgosłupa (działanie przeciwbólowe)

 • Poprawę ruchomości kręgosłupa i stawów obwodowych

 • Normalizację napięcia mięśniowego

 • Przywrócenie optymalnej długości spoczynkowej głównych grup mięśniowych

 • Kompensację asymetrii ciała

 • Reedukację posturalną

 • Poprawę funkcji układu krążenia

 • Regulację napięcia w układzie nerwowym

 • Poprawę ogólnego samopoczucia i jakości życia

Ogromną wagę przykładam do tego, aby uczestnicy sesji Kręgosłup I rozwinęli świadomość własnego ciała i umiejętność samodzielnego jego korygowania w celu niwelowania negatywnych wzorców posturalnych pojawiających się w codziennym życiu. Jest to według mnie niezbędne dla zwiększenia poprawy zdrowia i samopoczucia w dłuższym okresie czasu.