fbpx
22 409 0 354, 509 686 427 info@yogamedica.pl

Ośrodek Terapii Narządu Ruchu Yoga Medica poszukuje fizjoterapeutów na stanowisko – Terapeuta Yoga Medica

 

Wymagania:

 • ukończone studia na kierunku fizjoterapia lub studia w trakcie
 • praktyczne i szczere zainteresowanie ruchem przejawiające się dążeniem do uzyskania i utrzymania takiego poziomu sprawności, który umożliwia prowadzenie kinezyterapii i kinezyprofilaktyki w formie pokazowej obok innych jej form (gotowość do poznania działania ćwiczeń jogi na sobie poprzez regularne wykonywanie tej formy ruchu)
 • predyspozycje do pracy grupowej z pacjentami
 • chęć i motywacja do ciągłego podnoszenia poziomu swoich kompetencji i nauki nowych rzeczy
 • współdzielenie z nami stanowiska co do nadrzędności kinezyterapii w stosunku do innych składowych rehabilitacji
 • elastyczność w podchodzeniu do czasu pracy, którego godziny w naszym Ośrodku mogą ulegać zmianie w cyklach miesięcznych
 • umiejętność pracy w zespole i rozumienie jej specyfiki tj. gotowość przyjmowania zastępstw, twórcza wymiana poglądów,
 • życzliwość, prowadzenie wspólnych zajęć w formie wzajemnego uzupełniania się i wspierania, dostosowywanie się do zmiennych warunków pracy
 • poczucie humoru

Oferujemy:

stałą pracę oraz pełne i nieodpłatne szkolenie w zakresie terapii jogą rozumianej jako kinezyterapia, w którego skład wchodzą:

 • diagnostyka fizjoterapeuty jako audyt zastanego stanu funkcjonalnego i fizjologicznego
 • ustalenie sposobu postępowania praktycznego przy zastosowaniu metodyki yoga medica mającego na celu przygotowanie fizjoterapeuty do pracy w naszym Ośrodku poprzez doświadczenie na sobie tej formy terapii w myśl zasady “praktykuj czego nauczasz”
 • poznanie teorii i metodyki ćwiczeń jogi na potrzeby terapii yoga medica
 • nauka metodyki yoga medica – naszej autorskiej koncepcji usprawniania leczniczego poprzez bezpośredni udział w naszych zajęciach, asystowanie w nich, prowadzenie sesji terapeutycznych pod nadzorem starszych terapeutów,prowadzenie samodzielnych sesji terapeutycznych, udział w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez nasz Ośrodek.

Studentom pomagamy w przygotowaniu materiału do pracy dyplomowej oraz przeprowadzeniu badań do niej pod warunkiem, że jej temat dotyczy systemu ćwiczeń jogi.

Ważne: w związku ze specyfiką szkolenia i przygotowania fizjoterapeuty do pracy w specjalizacji “terapeuta yoga medica” czas potrzebny do osiągnięcia odpowiedniego przygotowania merytorycznego wynosi około 3 lat. Dlatego też oczekujemy od aplikujących motywacji determinacji, zdecydowania i przekonania co do słuszności swojej decyzji odnośnie wybranej drogi zawodowej. Pragniemy związać się z naszymi terapeutami na dłużej. Chcemy, by czas i wspólna energia poświęcona na szkolenie mogły zaowocować jak największą liczbą zadowolonych pacjentów naszego Ośrodka.

CV z odpowiednią klauzulą odnośnie przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres info@yogamedica.pl