fbpx

W tym badaniu zmierzono odpowiedź fizjologiczną 15 kobiet, które ćwiczyły jogę Iyengara na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym (średnia wieku 43,5 ± 6,9 lat) podczas aktywnego wykonywania asan Iyengara. W raporcie w szczególności skupiono się na reakcji układu krążenia i oddechowego. Podczas 90-minutowej praktyki osoby ćwiczące spalały średnio 149,4 ± 50,7 kcal, co odpowiada bardzo łagodnym ćwiczeniom (dla porównania przy chodzeniu spala się około 300 kcal). Ćwiczenia nie spełniały norm długotrwałych ćwiczeń aerobowych.

Wygięcia do tyłu powodowały najsilniejszą odpowiedź ze strony układu krążenia w porównaniu z pozycjami stojącymi, odwróconymi i siedzącymi lub leżącymi. Co ciekawe, ustawienie ciała niezgodnie z osią wpływało na reakcję ciśnienia krwi w danej pozycji. Na przykład ustawienie niezgodnie z osią w pozycjach wojownika wiązało się z większym ciśnieniem skurczowym podczas wykonywania pozycji.

Osoby zainteresowane tymi danymi powinny przeczytać cały artykuł on-line, ponieważ zawiera on szczegółową listę asan (ze zdjęciami) i pełne statystyki dla każdej pozycji.

Źródło: Journal of Exercise Psysiology Online, 9, 7-23

Autor: Blank S.E.

Kontakt: Sally E. Blank, Program in Health Sciences, Director, Washington State University Spokane, PO Box 1495, Spokane, WA, 99210-1495. Telefon: (509) 358-7633. seblank@wsu.edu

 

To streszczenie zostało pierwotnie opublikowane w Yoga Therapy in Pratice, magazynie wydawanym przez International Association of Yoga Therapists. Opublikowano za pozwoleniem.  

This summary is based on one that originally appeared in Yoga Therapy in Practice, published by the International Association of Yoga Therapists. Used with permission.