fbpx

U 11 dorosłych osób – 6 mężczyzn i 5 kobiet – o średniej wieku 35,4 lat przeprowadzono tomografię emisyjną pojedynczych fotonów (ang. single-photon emission computed tomography – SPECT) podczas odpoczynku lub medytacji, losowo w ciągu dwóch dni. Mierzono lokalny przepływ krwi w mózgu w obu przypadkach. 10 spośród uczestników nie miało historii chorób psychiatrycznych, zaś jedna osoba miała historię łagodnej depresji. Wszyscy uczestnicy mieli wcześniejsze doświadczenie z medytacją, a 10 spośród nich uważało się za ekspertów w tej dziedzinie.

Podczas medytacji ze śpiewem Kirtan Kriya stosowano dźwięki Sa, Ta, Na, Ma, z których każdy był zakończony dźwiękiem Aa. Z każdym dźwiękiem wykonywane były różne ruchy palcami. Znaczący wzrost lokalnego przepływu krwi w mózgu został zaobserwowany u wszystkich badanych w prawym płacie skroniowym i tylnym zakręcie obręczy, które wiąże się z językiem, mową i pamięcią.

Badanie to miało kilka ograniczeń. Jednym z nich był brak grupy kontrolnej. Drugim jest to, że Kirtan Kriya z praktyki jogi Kundalini jest wykonywana ze specyficznym rytmem oddechu w pozycji siedzącej z wyprostowanymi plecami. Jakiekolwiek badanie obrazowe mózgu w pozycji siedzącej jest utrudnione, szczególnie funkcjonalne MRI i badanie PET. W tym przypadku zostało zastosowane badanie SPECT w pozycji siedzącej z pewnymi modyfikacjami.

Biorąc pod uwagę ograniczenia tego badania, wskazuje ono, że taki rodzaj medytacji wzmaga przepływ krwi do obszaru w mózgu powiązanego z językiem, mową (afazją sensoryczną i ekspresyjną) i pamięcią. Należy przeprowadzić dalsze badania, aby określić wpływ Kirtan Kriya na pacjentów po udarze podczas rehabilitacji. Dodatkowo, ponieważ choroba Alzheimera powoduje degenerację obszaru hipokampa, dalsze badania medytacji Kirtan Kriya mogą pomóc określić, czy medytacja ze śpiewem poprawia funkcjonowanie tego obszaru u pacjentów z chorobą Alzheimera.

Źródło: Nuclear Medicine Communications 2009, nr 30 (12), 956-961

Autorzy: Khalsa D.S., Amen D., Hanks C., Money N. I Newberg A

To streszczenie zostało pierwotnie opublikowane w Yoga Therapy in Pratice, magazynie wydawanym przez International Association of Yoga Therapists. Opublikowano za pozwoleniem.  

This summary is based on one that originally appeared in Yoga Therapy in Practice, published by the International Association of Yoga Therapists. Used with permission.