fbpx

Badacze z Wydziału Medycyny Integracyjnej i Wewnętrznej Uniwersytetu Duisburg-Essen w Niemczech przeanalizowali korzystny wpływ ćwiczenia jogi Iyengara na stres, lęki, depresję i samopoczucie fizyczne. Badanie było zaprojektowane jako kontrolowane, prospektywne i nierandomizowane, a kryterium oceny była subiektywna ocena objawów.

W badaniu uczestniczyły 24 kobiety, które zgłosiły się do niego same (średnia wieku 37,9 +/- 7,3 lat) i same opisywały siebie jako mające wysoki poziom stresu. Do badania nie były przyjmowane osoby z diagnozą psychiatryczną (tzn. kliniczną depresją lub zaburzeniami lękowymi) lub w trakcie leczenia psychiatrycznego. Najpierw w interwencji uczestniczyło 16 kobiet, zaś pozostałe 8 były oczekującą grupą kontrolną (i wzięły udział w interwencji później).

Interwencja jogiczna składała się z dwu cotygodniowych 90-minutowych lekcji jogi Iyengara z certyfikowanym i doświadczonym instruktorem. Podczas zajęć skupiano się na tych pozycjach, które według tradycji jogi Iyengara redukują stres. Wśród tych pozycji są pozycje wyprostne, pozycje stojące, skłony do przodu i pozycje odwrócone. Badanie nie podaje więcej szczegółów na temat konkretnych asan lub sekwencji. Uczestniczki zachęcano również do praktyki w domu.

W porównaniu z oczekującą grupą kontrolną grupa ćwicząca jogę wskazała znaczne zmniejszenie poziomu stresu, lęku, zmęczenia, depresji, bólu głowy i bólu pleców. Uczestniczkom w grupie ćwiczącej jogę znacznie poprawiło się samopoczucie. W artykule przywołuje się również wyniki innego badania, które mierzyło zmiany w ilości kortyzolu w ślinie (wskaźnik stresu) przed wieczorną sesją jogi i po niej. Poziomy kortyzolu były znacznie niższe po wieczornej jodze. Te odkrycia są spójne z innymi badaniami o podobnych wynikach. Co ważne, odkryto, że inne formy ćwiczeń podwyższają poziom kortyzolu.

Źródło: Medical Science Monitor, 11, 555-561

Autorzy: Michalsen A., Grossman P., Acil A., Langhorst J., Ludtke R., Esch T., Stefano G.B. i Dobos G.J.

Kontakt: Andreas Michalsen, Kliniken Essen-Mitte, Abteilung Innere und Integrative Medizin Am Deimelsberg 34a, 45276 Essen, Niemcy. Andreas.michalsen@uni-essen.de.

 

To streszczenie zostało pierwotnie opublikowane w Yoga Therapy in Pratice, magazynie wydawanym przez International Association of Yoga Therapists. Opublikowano za pozwoleniem.  

This summary is based on one that originally appeared in Yoga Therapy in Practice, published by the International Association of Yoga Therapists. Used with permission.