fbpx

Badacze w rezydencyjnym ośrodku badania i nauczania jogi niedaleko Bangalore w południowych Indiach przebadali wpływ jogi (asan, pranayamy i medytacji) na podstawową przemianę materii (ang. Basal Metabolic Rate, BMR). Badano dwie grupy mieszkańców ośrodka: 55 osób (w tym 24 kobiety), które ćwiczyły jogę codziennie przez poprzednie sześć miesięcy lub dłużej oraz 49 osób (w tym 15 kobiet), które pracowały w ośrodku i prowadziły podobny styl życia, ale nie praktykowały jogi.

Średnia BMR osób ćwiczących jogę była zdecydowanie niższa niż u osób niećwiczących jogi. Nie było to spowodowane tylko różnicami w masie ciała. Pojawiły się również zdecydowane różnice w zmiennych oddechowych (które były niższe u grupy ćwiczącej jogę), ale nie było różnic w akcji serca.

Jakie są konsekwencje niższej BMR? Choć czasem mówi się, że niska BMR stanowi ryzyko zdrowotne (np. w przypadku otyłości), zwiększona BMR wiąże się również ze zwiększonym stresem. Literatura zdrowotna nie podaje jasno, czy zmniejszona BMR jest pożądanym skutkiem zdrowotnym, a przyszłe badania powinny podjąć próbę powiązania BMR z konsekwencjami zdrowotnymi płynącymi z ćwiczenia jogi. Autorzy biorą pod uwagę te trudności podczas interpretowania swoich odkryć i sugerują, że zmniejszona BMR, obserwowana wśród osób ćwiczących jogę, może być zdrowym przystosowaniem powiązanym z ogólnie zmniejszonym pobudzeniem.

Źródło: BMC Complementary and Alternative Medicine, 6, 28

Autorzy: Chaya M.S., Kurpad A.V., Nagendra H.R. i Nagarathna R.

Kontakt: M.S. Chaya, Department of Life Sciences, Swami Vivekananda Yoga Research Foundation, No 19, Eknath Bhavan, Gavipuram circle, Bangalore – 560019 India, chayapu@hotmail.com.

To streszczenie zostało pierwotnie opublikowane w Yoga Therapy in Pratice, magazynie wydawanym przez International Association of Yoga Therapists. Opublikowano za pozwoleniem.  

This summary is based on one that originally appeared in Yoga Therapy in Practice, published by the International Association of Yoga Therapists. Used with permission.