fbpx

Abstrakt: Osoby, które przebyły raka sutka często doświadczają zmian w postrzeganiu własnego ciała po leczeniu chirurgicznym. Te zmiany w obrazie ciała mogą wzmagać kompleksy i dostrzeganie ograniczeń w aktywności fizycznej, co pociąga za sobą ograniczenie uczestnictwa w ćwiczeniach fizycznych. Choć wzrasta liczba badań analizujących różne rodzaje jogi z udziałem kobiet z rakiem sutka, dotychczas nie zajmowano się wpływem hatha jogi na obraz ciała i ograniczenia aktywności fizycznej. Celem niniejszego badania było poznanie zmian dotyczących obrazu ciała, postrzeganych ograniczeń i kondycji fizycznej, które mają miejsce u kobiet po przebytym raku sutka po 8-tygodniowej interwencji opartej na hatha jodze. W tym nierandomizowanym badaniu pilotażowym wzięły udział dwie grupy: jedna wykonująca 8-tygodniową interwencję opartą na hatha jodze i druga wykonująca lekkie ćwiczenia. W obu przypadkach ćwiczenia były dostosowane do możliwości kobiet leczonych na raka sutka co najmniej 9 miesięcy wcześniej. Zarówno dane ilościowe, jak i jakościowe były zbierane w obszarach obrazu ciała, ograniczeń aktywności fizycznej i kondycji fizycznej. Badanie wykazało, że ilościowo uczestniczki jogi doświadczały zmniejszenia ograniczeń aktywności fizycznej oraz zwiększenia siły i elastyczności dolnych i górnych partii ciała, podczas gdy uczestniczki z grupy kontrolnej doświadczyły poprawy siły mięśni brzucha i dolnych partii ciała. Wyniki jakościowe wskazują na zmiany w obrazie ciała, ograniczeniach aktywności fizycznej i kondycji fizycznej u kobiet z grupy ćwiczącej jogę. Wnioski są takie, że hatha joga może zmniejszać ograniczenia aktywności fizycznej i poprawiać kondycję u pacjentów po przebytym raku sutka. Niezbędne jest więcej badań, aby dowiedzieć się, jaki jest związek pomiędzy hatha jogą i poprawą obrazu ciała.

Marieke Van Puymbroeck, PhD, CTRS (1), Arlene Schmid, PhD, OTR (1,2), Kimberly J. Shinew, PhD (3), Pei-Chun Hsieh, PhD, CTRS (1)

  1. Indiana University Bloomington, Bloomington, IN
  2. Roudebush Veteran Affairs Medical Center, Indianapolis, IN
  3. Temple University, Philadelphia, PA

Korespondencja: Marieke Van Puymbroeck, Indiana University Bloomington, 1025 E. 7th Street, HPER Building 133, Bloomington, IN 47405. (812) 855-3093. mvp@indiana.edu.

Ten artykuł pochodzi z Internationa Journal of Yoga Therapy, wydanego przez International Association of Yoga Therapists. Publikacja na naszej stronie za pozwoleniem. 

This article is from the Interntional Journal of Yoga Therapy, published by the International Association of Yoga Therapists. Used with permission. 

Thomas, R. & Shaw, R. M. (2011). Yoga for women living with breast cancer-related arm morbidity: Findings from an exploratory study. International Journal of Yoga Therapy, (21), 39-48.

Logo International Association of Yoga Therapists