fbpx

Abstrakt: Coraz częściej w literaturze odnotowuje się skuteczność jogi jako interwencji w celu zmniejszenia objawów depresji. W niniejszym naturalistycznym badaniu pilotażowym przeanalizowano skuteczność programu LifeForce Yoga w redukcji zgłaszanych objawów depresji i innych objawów związanych z nastrojem. Próba składała się z 94 osób, które wypełniły kwestionariusz subiektywnej oceny przed udziałem w pięciodniowym treningu LifeForce Yoga. 54 spośród tych osób wypełniło ten sam kwestionariusz po dwóch tygodniach po pierwszym treningu, podczas których ćwiczyły w domu, a 33 osoby wypełniły ten kwestionariusz dwa miesiące po pierwszym treningu. Testy powtarzanych pomiarów ANOVA wykazały efekt główny czasu, wskazując, że średnie wyniki objawów spadały znacznie wraz z kolejnymi punktami czasowymi w niemal wszystkich interesujących badaczy wskaźnikach skuteczności. Testy t post-hoc wykazały, że statystycznie istotne zmiany miały miejsce przed 1. a 2. punktem w czasie i następnie w dużym stopniu utrzymywały się od punktu 2. do 3. Te wyniki sugerują, że uczestnictwo we wszechstronnym programie jogi, zaprojektowanym specjalnie pod kątem nastroju, może prowadzić do redukcji objawów depresji i powiązanych z nią stanów fizycznych lub nastrojów.

Autorzy: Shannon M. Bennett, MA (Uniwersytet Kalifornijski, Los Angeles, Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior), Amy Weintraub, MFA, E-RYT (LifeForce Yoga Healing Institute), Sat Bit S. Khalsa, PhD (Wydział Medycyny, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, MA)

To streszczenie zostało pierwotnie opublikowane w Yoga Therapy in Pratice, magazynie wydawanym przez International Association of Yoga Therapists. Opublikowano za pozwoleniem.  

This summary is based on one that originally appeared in Yoga Therapy in Practice, published by the International Association of Yoga Therapists. Used with permission.