fbpx
22 409 0 354, 509 686 427 info@yogamedica.pl

Sesja diagnostyczno-konsultacyjna

Joga: Sesja diagnostyczno-konsultacyjna

Ocena aktualnego stanu zdrowia uczestnika zajęćNa tych spotkaniach przeprowadzany jest dodatkowy wywiad z uczestnikiem/pacjentem. Konsultowany jest aktualny stan zdrowia celem ustalenia wskazań i przeciwwskazań do określonych rodzajów ćwiczeń. Następnie przeprowadzane jest badanie testowe przygotowane przez nas specjalnie na potrzeby kinezyterapii w modelu Yoga Medica. Badanie składa się z kilkunastu testów podstawowych wzorców ruchowych, które dają nam możliwość oceny stopnia zaburzeń funkcjonalnych i stanu wyjściowego dla indywidualnej terapii.[czytaj dalej]

Kręgosłup I

Yoga kręgosłupa poziom 1

Nasz podstawowy program terapii jogąTo zajęcia przeznaczone dla pacjentów rozpoczynających terapię Yoga Medica oraz osób, u których stan zdrowia warunkuje łagodne podejście do ćwiczeń. Sesje tego rodzaju prowadzone są w bardzo wolnym tempie z podaniem dokładnych poleceń ruchowych. Każdy pacjent jest obserwowany przez terapeutę i korygowany w ćwiczeniu, jeśli tylko zachodzi taka potrzeba. Przebieg sesji jest tak zaplanowany, aby zapewnić każdemu…[czytaj dalej]

Kręgosłup II

Joga kręgosłupa Poziom2

Kinezyterapia w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowego i piersiowego, ćwiczenia oddechowe i głęboka relaksacja

Tego rodzaju zajęcia adresujemy do pacjentów, którzy przeszli wstępny etap terapii, uczestnicząc regularnie w sesjach kręgosłup I. Stanowią one niejako rozwinięcie koncepcji usprawniania tam zawartej. Większy nacisk położony jest na profilaktykę wtórną i utrzymanie pozytywnych efektów zdrowotnych, ale kierowani tu są również pacjenci wymagający bardziej złożonego planu usprawniania. W stosunku do ćwiczeń z poziomu pierwszego…[czytaj dalej]

Kręgosłup szyjny

Joga kręgosłupa szyjnego

Kinezyterapia w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowego, piersiowego i szyjnego Są to zajęcia poświęcone terapii zespołów bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa. Tak więc zalecamy w nich udział osobom cierpiącym na bóle tego obszaru ciała. Jednak zajęcia te stanowią uzupełnienie terapii kręgosłupa w naszej koncepcji. Zajęcia bazowe dla osób cierpiących na dolegliwości bólowe odcinka szyjnego to sesje terapeutyczne kręgosłup I. Nasze obserwacje…[czytaj dalej]

Ogólna poziom III

Joga ogólna poziom 3

Kinezy profilaktyka dla osób zdrowych i po terapii Są to zajęcia trwające zawsze 90 minut, na których wykonuje się bardzo szeroki wachlarz ćwiczeń jogi. Pozycje stojące w wielu odmianach: lateralne, z rotacją, ze skłonem do przodu, wyprostne, odwrócone i równoważne. Uczymy jak stopniowo, bezpiecznie i efektywnie wykonywać te ćwiczenia aby zapewnić ciału jak najbardziej holistyczny efekt. Jednak nawet na tych zajęciach stosujemy zasadę indywidualizacji ćwiczeń i dostosowania ich do potrzeb i przeciwwskazań u danej osoby. Przebieg sesji jest tak zaplanowany…[czytaj dalej]

Sesje indywidualne

Indywidualne sesje jogi

Dla osób, które nie mogą ćwiczyć z grupą To zajęcia przeznaczone dla osób, u których stan zdrowia lub rodzaj schorzenia nie pozwala ćwiczyć z grupą. O skorzystaniu z tej formy terapii zazwyczaj decyduje się w trakcie sesji wprowadzenie poziom 0 lub na konsultacji fizjoterapeutycznej w naszym ośrodku. Chcemy wyraźnie zaznaczyć, że indywidualizacja ćwiczeń w ramach zajęć grupowych zachodzi na wszystkich naszych sesjach. Każdy uczestnik…[czytaj dalej]

Joga w ciąży

Yoga w ciąży

Kinezy profilaktyka zespołów bólowych narządu ruchu u kobiet w ciąży i ćwiczenia przygotowujące do porodu
Na tych zajęciach przyszłe mamy przygotowują się do porodu – uczą się prawidłowego oddychania, relaksacji,wzmacniają kręgosłup, rozciągają i wzmacniają całe ciało ( szczególny nacisk położony jest na uelastycznienie obszaru miednicy). Regularna praktyka pozwala funkcjonować w ciąży bez bólu, a także przyspiesza rekonwalescencję w okresie połogu.

Aktywny kręgosłup

Aktywny kręgosłup

Zajęcia ogólnorozwojowe dla wszystkich, wzmacniające i uelastyczniające całe ciało
Są to zajęcia oparte o Pilates, techniki świadomej pracy z ciałem i oddechem oraz trening funkcjonalny i stabilizacyjny. W ten sposób walczymy z bólem i dyskomfortem w obrębie kręgosłupa i nie tylko. Skupiamy się na poprawie zakresów ruchu we wszystkich płaszczyznach kręgosłupa oraz uzyskaniu elastyczności i harmonii w ciele traktowanym jako całość. W zależności od potrzeb, ćwiczenia dobieramy w taki sposób aby miały również charakter wzmacniający i stabilizujący.