22 409 0 354, 509 686 427 info@yogamedica.pl
To zajęcia przeznaczone dla pacjentów rozpoczynających terapię Yoga Medica oraz osób, u których stan zdrowia warunkuje łagodne podejście do ćwiczeń. Sesje tego rodzaju prowadzone są w bardzo wolnym tempie z podaniem dokładnych poleceń ruchowych. Każdy pacjent jest obserwowany przez terapeutę i korygowany w ćwiczeniu, jeśli tylko zachodzi taka potrzeba. Przebieg sesji jest tak zaplanowany, aby zapewnić każdemu maksymalnie indywidualne podejście do jego problemu.

Ten rodzaj zajęć stanowi bazę do pracy z większością problemów, z jakimi zgłaszają się do nas pacjenci. Zazwyczaj zalecamy udział w tych zajęciach również osobom, u których od początku należy wprowadzić indywidualny plan usprawniania. W takich wypadkach sesje kręgosłup I stanowią przygotowanie do dalszej terapii.

Zajęcia trwają 60-90 minut . Na dłuższych sesjach poświęca się więcej czasu na ćwiczenia rozluźniające i relaksację. Niezależnie od czasu trwania przebieg zajęć jest podobny i składa się z:

 • Części wstępnej, w której poświęca się czas na mobilizację układu ruchu
 • Części głównej, w której zachodzi właściwe usprawnianie
 • Części końcowej, w której zachodzi tonizowanie i rozluźnianie układów ciała

Najczęściej zalecana częstotliwość tych zajęć to trzy razy w tygodniu. Przy takiej frekwencji możemy zapewnić, że zajęcia będą skutecznie realizować następujące cele terapeutyczne:

 • Odciążenie kręgosłupa (działanie przeciwbólowe)
 • Poprawę ruchomości kręgosłupa i stawów obwodowych
 • Normalizację napięcia mięśniowego
 • Przywrócenie optymalnej długości spoczynkowej głównych grup mięśniowych

Sesje te mają charakter cykliczny i stanowią całość pod względem programowym. To znaczy, że jeśli jest do tego wskazanie to pacjent może uczęszczać wyłącznie na tego rodzaju sesje a i tak uzyska efekt całościowy polegający na:

 • Kompensacji asymetrii ciała
 • Reedukacji posturalnej
 • Poprawie funkcji kręgosłupa i stawów obwodowych
 • Przywróceniu prawidłowego napięcia mięśniowego
 • Poprawie funkcji układu krążenia
 • Rozluźnieniu napięcia w układzie nerwowym
 • Poprawie ogólnego samopoczucia

Ogromną wagę przykładamy do tego, aby pacjenci uczestniczący w sesjach kręgosłup I rozwinęli świadomość własnego ciała i umiejętność samodzielnego jego korygowania w celu niwelowania negatywnych wzorców posturalnych pojawiających się w codziennym życiu. Jest to według nas niezbędne dla podtrzymania efektów terapeutycznych w dłuższym okresie czasu.

Z uwagi na szerokie spektrum działania ćwiczeń wykonywanych na tego rodzaju zajęciach znajdują one zastosowanie w następujących problemach zdrowotnych:

 • zespoły bólowe kręgosłupa
 • zmiany zwyrodnieniowe stawów
 • stany pourazowe stawów
 • skoliozy i wady postawy
 • schorzenia układu krążenia
 • schorzenia układu oddechowego