fbpx
22 409 0 354, 509 686 427 info@yogamedica.pl

Kręgosłup II

Joga kręgosłupa Poziom2

Tego rodzaju zajęcia adresujemy do pacjentów, którzy przeszli wstępny etap terapii, uczestnicząc regularnie w sesjach kręgosłup I. Stanowią one niejako rozwinięcie koncepcji usprawniania tam zawartej. Większy nacisk położony jest na profilaktykę wtórną i utrzymanie pozytywnych efektów zdrowotnych, ale kierowani tu są również pacjenci wymagający bardziej złożonego planu usprawniania. W stosunku do ćwiczeń z poziomu pierwszego wykonuje się dużo więcej pracy nad stabilizacją i głębszą kompensacją. Dokładane są również elementy rotacji kręgosłupa w dodatkowych ćwiczeniach. Występuje tutaj dużo ruchów kombinowanych w pojedynczych pozycjach, co ma na celu bardziej efektywnie stymulować układ nerwowo mięśniowy.

Dzięki temu pacjent uzyskuje:

  • lepszą koordynację motoryczną
  • zwiększoną świadomość ciała
  • gibkość przy jednoczesnym zachowaniu pełnej stabilizacji

Celem tych zajęć jest również wyeliminowanie negatywnych wzorców oddechowych występujących często u osób prowadzących siedzący i stresujący tryb życia oraz w sytuacjach przewlekłego bólu spowodowanych np. dyskopatią. Staramy się to uzyskać poprzez:

  • Odpowiednią aktywizację klatki piersiowej
  • Usprawnianie pasa barkowego
  • Uwolnienie przepony

Dodatkowo kładziemy większy nacisk na pełne wykorzystanie zjawiska synkinezy mięśniowo oddechowej, czyli zależności napięcia mięśni od danej fazy cyklu oddechowego. Dzięki umiejętnemu połączeniu ruchu i oddechu w pozycjach jogi uzyskujemy bardziej efektywne wydłużenie i rozluźnienie mięśni tak bardzo potrzebne większości naszych pacjentów. Z kolei możliwość koordynacji oddechu z ruchem wywołuje w asanach unikalny efekt masażu narządów wewnętrznych nie występujący w takiej formie w żadnym innym systemie ćwiczeń. Sprzyja to poprawie krążenia w narządach wewnętrznych, a co za tym idzie zachowaniu ich zdrowia.

Na tych sesjach staramy się również wykonywać relaksacyjne ćwiczenia oddechowe jogi, jeśli tylko nie ma do tego przeciwwskazań. Ćwiczenia tego typu wykonuje się pod koniec 90 minutowej sesji, a całość kończy się wtedy dłuższą relaksacją.

Zajęcia kręgosłup II zalecamy również osobom pragnącym dołączyć do grup ogólnych. W takim wypadku będą one stanowić niezbędne przygotowanie do wykonywania nowych rodzajów ćwiczeń. Z uwagi na charakter sesji kręgosłup II nie mogą w nich brać udziału osoby z nasilonymi dolegliwościami bólowymi. W takich wypadkach zaleca się uczęszczać na zajęcia kręgosłup I. W każdym wypadku o możliwości brania udziału w sesjach poziomu drugiego decyduje terapeuta.

Zajęcia kręgosłup II zalecamy przede wszystkim pacjentom, u których nastąpiła już wyraźna poprawa stanu zdrowia i ich stan funkcjonalny pozwala na wykonywanie bardziej złożonych ćwiczeń.

Po za tym wskazania tutaj są identyczne jak dla zajęć kręgosłup I.