fbpx
22 409 0 354, 509 686 427 info@yogamedica.pl

Kręgosłup szyjny

Joga kręgosłupa szyjnego

Są to zajęcia poświęcone terapii zespołów bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa. Tak więc zalecamy w nich udział osobom cierpiącym na bóle tego obszaru ciała. Jednak zajęcia te stanowią uzupełnienie terapii kręgosłupa w naszej koncepcji. Zajęcia bazowe dla osób cierpiących na dolegliwości bólowe odcinka szyjnego to sesje terapeutyczne kręgosłup I. Nasze obserwacje i doświadczenie każą nam patrzeć na dysfunkcje w obrębie szyi w sposób wielowymiarowy. Zatem aby skutecznie leczyć problemy tego obszaru należy najpierw:

  • Poprawić statykę miednicy
  • Usprawnić funkcję kręgosłupa piersiowego
  • Poprawić zakres ruchomości obręczy barkowej
  • Skorygować ustawienie głowy w statyce
  • Zapewnić całościowy efekt reedukacji posturalnej
  • Zmniejszyć nadmierne pobudzenie w układzie nerwowym

Te efekty osiągamy poprzez regularny udział w zajęciach kręgosłup I oraz kręgosłup II. Kiedy pacjent jest już gotowy (co jest bardzo indywidualną sprawą) zalecamy rozpoczęcie udziału w zajęciach kręgosłup szyjny. Jednocześnie należy kontynuować udział w sesjach terapeutycznych kręgosłup I. zazwyczaj model wygląda w ten sposób, że uczęszcza się 2-3 razy w tygodniu na sesje kręgosłup I i dodatkowo raz w tygodniu na kręgosłup szyjny. Po kilku tygodniach możliwe staje się zaadaptowanie dodatkowych ćwiczeń dla odcinka szyjnego na sesjach kręgosłup I lub kręgosłup II. Co za tym idzie przeprowadzana jest łagodna indywidualizacja terapii.

Zajęcia kręgosłup szyjny trwają 60 minut. Wykonuje się na nich specjalnie zmodyfikowane ćwiczenia oparte na jodze połączone z technikami stosowanym powszechnie w fizjoterapii. A mianowicie:

  • Ćwiczenia uruchamiające połączenia stawowe klatki piersiowej i normalizujące napięcie mięśniowe w jej obrębie
  • Ćwiczenia usprawniające obręcz barkową i korygujące jej ustawienie
  • Ćwiczenia odciążające i uruchamiające odcinek szyjny kręgosłupa
  • U pacjentów, u których jest do tego wskazanie stosujemy specjalne pozycje odwrócone jogi

Celem zajęć kręgosłup szyjny jest przede wszystkim zapewnienie pacjentom działania przeciwbólowego i korygującego. Jest to niezbędne dla poprawienia jakości życia i uniknięcia radykalnych interwencji medycznych. Staramy się to osiągnąć poprzez skorygowanie wszystkich nieprawidłowości w obrębie narządu ruchu, które mogą potencjalnie wpływać na agrawację symptomów bólowych w odcinku szyjnym kręgosłupa.