fbpx
22 409 0 354, 509 686 427 info@yogamedica.pl

Zajęcia jogi Warszawa

Sesja konsultacyjno-diagnostyczna przeznaczona jest dla osób rozpoczynających ćwiczenia/terapię w naszym Ośrodku i jest niezbędna do zakwalifikowania na odpowiednie zajęcia. Oznacza to, że zanim zaczniesz ćwiczyć, musisz wziąć w niej udział.

Na tych spotkaniach przeprowadzamy wstępny wywiad z uczestnikiem, zapoznajemy się z dokumentacją medyczną i konsultujemy aktualny stan zdrowia celem ustalenia wskazań i przeciwwskazań do określonych rodzajów ćwiczeń. Następnie przeprowadzamy badanie testowe przygotowane przez nas specjalnie na potrzeby kinezyterapii w modelu Yoga Medica. Badanie składa się z kilkunastu testów podstawowych wzorców ruchowych, które dają nam możliwość oceny stopnia zaburzeń funkcjonalnych i stanu wyjściowego dla terapii.

Wspólnie z pacjentem ustalamy cel usprawniania/terapii, a następnie określamy zalecenia dla początkowego etapu leczenia ruchem. Następnie uczestnik/pacjent kierowany jest przez naszych fizjoterapeutów na określony rodzaj zajęć i informowany o przybliżonym lub dokładnym terminie następnej kontroli.

Spotkania te przeznaczone są również dla wszystkich osób ćwiczących już w naszym Ośrodku, u których zaistniały wskazania do zmiany formuły terapii, na przykład w przypadku wystąpienia jakiegoś problemu zdrowotnego takiego jak: wypadek, uraz, zachorowanie lub wtedy, gdy praktyka ćwiczeń wymaga głębszych zmian z uwagi na znaczną poprawę stanu zdrowia.

Uwaga! Każda poniedziałkowa sesja trwa 45 minut. W tym czasie każdy z fizjoterapeutów konsultuje po dwóch pacjentów.  Jeśli posiadasz rozbudowaną dokumentację medyczną dotyczącą Twojego stanu zdrowia, umów się na indywidualną sesję diagnostyczną.

Sesje konsultacyjno-diagnostyczne dają terapeutom możliwość zaplanowania odpowiedniego postępowania terapeutycznego oraz kontroli jego przebiegu, weryfikacji i w efekcie osiągnięcia zamierzonego celu i są niezbędnym elementem terapii w naszym Ośrodku.

Uwaga! 

  • Na zajęcia przynosimy strój do przebrania się tak samo jak na pozostałe zajęcia.
  • Prosimy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentacji medycznej, takiej jak: zdjęcia RTG, rezonans magnetyczny czy USG.
  • Koszt sesji diagnostyczno-terapeutycznej jest taki sam jak koszt pojedynczej sesji. Na tę sesję można wejść także w ramach karnetów. 
  • Po 6 miesiącach nieobecności na zajęciach, należy OBOWIĄZKOWO umówić się na kontrolną sesję diagnostyczno-konsultacyjną. W innym przypadku niemożliwe będzie wejście na zajęcia.