fbpx

W tym badaniu porównano psychologiczne i fizjologiczne korzyści płynące z programu jogi Kundalini i programu zarządzania stresem opartego na zasadach terapii poznawczo-behawioralnej. 33 uczestników (w tym 26 kobiet) z dużej szwedzkiej firmy zostało losowo przydzielonych do jednego z tych dwóch programów. Każdy z nich składał się z 10 sesji i trwał 4 miesiące.

U uczestników w obu grupach stwierdzono znaczną poprawę zarówno wyników psychologicznych (subiektywnie oceniane stres i zachowania stresowe, złość, wyczerpanie, jakość życia), jak i fizjologicznych (ciśnienie krwi, tętno, katecholaminy w moczu, kortyzol w ślinie). Między grupami nie wystąpiły znaczne różnice. Autorzy doszli do wniosku, że zarówno terapia poznawczo-behawioralna jak i joga są obiecującymi technikami zarządzania stresem.

Uwaga redaktora: Majowe wydanie „Yoga Therapy in Practice” Międzynarodowego Stowarzyszenia Terapeutów Jogi zawiera szczegółowe instrukcje 4-stopniowej sekwencji terapii jogą Kundalini, zaprojektowanej przez Gorana Bolla, który współpracował z powyższą grupą badaczy w przeszłości i uczy jogi Kundalini pracowników firm w Szwecji.

Autorzy: Granath J., Ingvarsson S., Von Thiele U. i Lundberg U.

Źródło: Cognitive Behavior Therapy, 35, 3-10.

To streszczenie zostało pierwotnie opublikowane w Yoga Therapy in Pratice, magazynie wydawanym przez International Association of Yoga Therapists. Opublikowano za pozwoleniem.  

This summary is based on one that originally appeared in Yoga Therapy in Practice, published by the International Association of Yoga Therapists. Used with permission.