fbpx

Zwiększone ciśnienie w gałce ocznej w przebiegu jaskry ogranicza dopływ krwi do nerwu wzrokowego w oku, co uszkadza wzrok. W niniejszym badaniu przestudiowano wpływ sirasany (stania na głowie) na ciśnienie w gałce ocznej oraz czynniki ryzyka zachorowania na jaskrę u 75 osób z doświadczeniem w praktykowaniu jogi (w wieku 19-86 lat, średnia wieku: 49 lat). Ciśnienie zwiększało się natychmiast po przyjęciu pozycji stania na głowie i wzrastało o 100% po 5 minutach pozostawania w pozycji. Po zakończeniu wykonywania pozycji ciśnienie wracało do poziomu nieco powyżej pierwotnego. W badaniu sprawdzono również występowanie nadciśnienia ocznego w uczestników i nie stwierdzono, że występuje ono częściej u tej grupy, niż się spodziewano.

Trudno jest interpretować wyniki tego badania. Zwiększone ciśnienie w gałce ocznej zaobserwowane podczas stania na głowie mogłoby teoretycznie być szkodliwe. Jednak nie wystąpiła korelacja między wykonywaniem pozycji stania na głowie od lat lub czasem wykonywania tej pozycji każdego dnia a oznakami czynników ryzyka zachorowania na jaskrę. Autorzy zalecają dalsze badania, w tym długoterminowe badania uzupełniające wśród osób praktykujących stanie na głowie, lecz nie sugerują, że osoby praktykujące jogę powinny mieć się na baczności.

Źródło: Ophtalmology, 113, 1327-32

Autorzy: Baskaran M., Raman K., Ramani K.K, Roy J., Vijaya L. i Badrinath S.S.

Kontakt: Mani Baskaran, Consultant, Glaucoma Services, Medical and Vision Research Foundation, Unit of Sankara Nethralaya, 18, College Road, Chennai – 600 006 India

 

To streszczenie zostało pierwotnie opublikowane w Yoga Therapy in Pratice, magazynie wydawanym przez International Association of Yoga Therapists. Opublikowano za pozwoleniem.  

This summary is based on one that originally appeared in Yoga Therapy in Practice, published by the International Association of Yoga Therapists. Used with permission.