fbpx

Gabinet rehabilitacji i jogi medycznej Yoga Medica

ul Kazimierza Jeżewskiego 11/5 (metro Kabaty)

 

Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie:

  • 509 686 427 – (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00) Bartosz Niedaszkowski, Sylwia Niedaszkowska

Lub mailowo:

Dane firmy

Pracownia Dobrego Zdrowia Bartosz Niedaszkowski
ul Kazimierza Jeżewskiego 11/5, 02-796 Warszawa
NIP 5212646933

Nasz numer konta

Pracownia Dobrego Zdrowia Bartosz Niedaszkowski
39 1160 2202 0000 0003 5767 9551

Mapa

Proszę o zapoznanie się z informacjami o Administratorze Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BARTOSZ NIEDASZKOWSKI, UL. Fryderyka Joliot-Curie 12/10, 02 – 646 WARSZAWA, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRACOWNIA DOBREGO ZDROWIA. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zajęć jogi z wykorzystaniem technik multimedialnych, na podstawie art. 6 ustęp 1B rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku, w którym po raz ostatni korzystaliście Państwo z usług Pracowni Dobrego Zdrowia. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści Pani/Pana danych, prawo do ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu tych danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom współpracującym z Pracownią Dobrego Zdrowia w trakcie realizacji usług na Państwa rzecz. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji usług na rzecz Państwa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych obsługi klienta. Pracownia Dobrego Zdrowia nie stosuje zautomatyzowanych metod podejmowania decyzji, w tym profilowania.