fbpx

PRACOWNIA DOBREGO ZDROWIA BARTOSZ NIEDASZKOWSKI, zwana dalej Organizatorem zajęć JOGA ONLINE lub Organizatorem, dokłada wszelkich starań w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa pozyskanych i przetwarzanych danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów, w związku z realizacją usług w zakresie prowadzenia zajęć jogi, w tym JOGI ONLINE. Celem Polityki prywatności jest dostarczenie właścicielom danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora niezbędnych informacji o sposobie ich przetwarzania, prawach właścicieli danych i metodach zabezpieczania danych osobowych.

 1. Definicje

Termin RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

PRACOWNIA DOBREGO ZDROWIA – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w ramach kodu PKD – 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Zdalne zajęcia ONLINE – zajęcia bez fizycznego kontaktu prowadzącego z uczestnikami, prowadzone w czasie rzeczywistym, przy wykorzystaniu łącza internetowego.

JOGA ONLINE – zdalne zajęcia mające na celu utrzymanie i poprawę sprawności psychofizycznej uczestników, prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych.

Prowadzący zajęcia – Bartosz Niedaszkowski, fizjoterapeuta i terapeuta jogi

Uczestnicy, Użytkownicy – osoby biorące udział w zajęciach JOGA ON – LINE, spełniające wymagania ustalone regulaminem organizacji zajęć

Strona internetowa – strona: www.yogamedica.pl

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bartosz Niedaszkowski, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą PRACOWNIA DOBREGO ZDROWIA, świadcząca usługi organizacji i prowadzenia zajęć jogi, z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych.

Dane Administratora:

Administrator Danych Osobowych
PRACOWNIA DOBREGO ZDROWIA BARTOSZ NIEDASZKOWSKI
uL. F. JOLIOT – CURIE 12/10, 02 – 646 WARSZAWA
TELEFON:+48 509686427
MAIL: INFO@YOGAMEDICA.PL
STRONA INTERNETOWA: WWW.YOGAMEDICA.PL

 1. Gdzie możecie Państwo zadzwonić lub napisać, żeby uzyskać pomoc w kwestiach związanych z Polityką? 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z Polityką prywatności lub  stosowanymi przez nas zasadami zbierania, udostępniania czy wykorzystywania danych osobowych, lub gdy zasady te nie spełniają Państwa oczekiwań, możecie się Państwo kontaktować z nami z wykorzystaniem poniższych danych kontaktowych:

 • Telefon: +48 509686426

 • Email: info@yogamedica.pl

PRACOWNIA DOBREGO ZDROWIA nie jest nie jest organem ani podmiotem publicznym, nie stosuje monitorowania klientów na dużą skalę oraz nie przetwarza na dużą skalę danych szczególnych kategorii i dlatego nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 1. W jaki sposób pozyskujemy Państwa dane? Jakie dane przetwarzamy?

Informacje zawierające Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa podczas rejestracji Uczestników zajęć jogi.

Organizator zajęć przetwarza Państwa dane osobowe:

 • dane zwykłe – imię, nazwisko, wiek, adres email

Organizator zajęć przykłada szczególną uwagę do poprawności Państwa danych gromadzonych w naszej bazie, dlatego też po rejestracji możecie być Państwo proszeni o potwierdzenie przekazanych danych.

Uczestnicy zajęć biorą na siebie pełną odpowiedzialność za prawdziwość podanych danych.

Państwa dane osobowe gromadzone są w formie elektronicznej.

 1. W jaki sposób kontaktujemy się z Państwem?

Kontaktując się z Państwem wykorzystujemy kontakt bezpośredni, w trakcie zajęć ONLINE, prowadzonych z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz adres mailowy pozyskany na etapie rejestracji Uczestników.

Dane kontaktowe Organizatora dostępne są w niniejszym dokumencie, Regulaminie, materiałach reklamowych oraz na stronie internetowej www.yogamedica.pl

Do Państwa dyspozycji jest także numer telefonu: +48 509686427

 1. W jakim celu pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe zbieramy w celu:

 • realizacji na rzecz Państwa usługi organizacji i prowadzenia zajęć jogi;
 • umożliwienia Państwu płatności z wykorzystaniem kanałów elektronicznych;
 • komunikacji z Państwem w sprawach związanych z realizowanymi usługami.

Państwa dane osobowe przetwarzamy również w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych będącego przedsiębiorcą, takim jak:

 • wysyłka korespondencji;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności;
 • wywiązywania się z obowiązków nałożonych na przedsiębiorcę przez wymagania prawne, takich jak prowadzenie rachunkowości, wystawianie faktur, itp.
 1. Jakie są prawne podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?
  Nasza działalność związana z przetwarzaniem danych osobowych jest regulowana szczegółowymi przepisami prawa, głównie z:

 • RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018

Podstawę przetwarzania Państwa danych stanowią w szczególności poniższe zapisy RODO:

 • dane gromadzone w celu realizacji usługi organizacji i prowadzenia zajęć jogi – niezbędność do wykonania łączącej nas umowy – RODO, Art. 6, ust. 1b
 • dane gromadzone w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora – RODO Art. 6 ust. 1f
 1. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane przechowujemy przez okres 5 lat od końca roku, w którym zakończyliście Państwo korzystanie z usług Organizatora. Są bardzo rzadkie przypadki kiedy możemy przechowywać Państwa dane przez okres dłuższy niż wymieniony powyżej.

Zawsze w takich wypadkach musimy się kierować istotną przyczyną dla Państwa lub Administratora Danych Osobowych (np. roszczenia, rozpatrywanie których trwa powyżej okresu 5 lat).

Możecie jednak żądać Państwo ograniczenia przetwarzania danych co jest równoznaczne z tym, że wszelkie operacje przetwarzania Państwa danych zostaną ograniczone wyłącznie do przechowywania danych.

 1. Czy podanie danych jest Państwa obowiązkiem ?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, ale do ich realizacji niezbędne jest zebranie danych osobowych. Podanie danych osobowych wymienionych w punkcie 4 Polityki prywatności jest warunkiem realizacji usług przez Organizatora zajęć.

Nie podanie danych osobowych wymienionych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwia nam realizację usług na Państwa rzecz.

 1. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane udostępniamy wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania lub podmiotom współpracującym z PRACOWNIĄ DOBREGO ZDROWIA w trakcie realizacji usług na Państwa rzecz. Dane przekazywane są na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub na uzasadniony wniosek uprawnionego organu, na przykład ZUS lub do Sądu, jeśli wskutek prowadzonego postępowania Sąd zwróci się do nas z takim wnioskiem. 

Podmioty współpracujące z PRACOWNIĄ DOBREGO ZDROWIA w trakcie realizacji usług są powiązane stosownymi umowami, zapewniającymi poufność Państwa danych osobowych. Na Państwa życzenie Administrator Danych Osobowych przedstawi listę podmiotów, którym przekazywane są Państwa dane.

 1. Jak chronimy Państwa dane?

Ochrona i zapewnienie poufności danych osobowych są dla nas bardzo ważne.

Wdrożyliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu:

 • ochrony Państwa danych przed utratą, nieuprawnionym dostępem lub użyciem;
 • zabezpieczania systemu informatycznego oraz ochrony informacji w nim gromadzonych;
 • możliwości odtworzenia pozyskanych od Państwa danych w sytuacji utraty ich integralności lub ich utraty w wyniku sytuacji kryzysowej.

PRACOWNIA DOBREGO ZDROWIA wdrożyła system bezpieczeństwa danych osobowych, który jest nieustannie doskonalony.

Gdy jest to niezbędne, stosujemy adekwatne mechanizmy szyfrujące lub inne środki ochrony Państwa danych.

Okresowo dokonujemy przeglądu naszych procedur bezpieczeństwa w celu analizy stosowanych rozwiązań i oceny konieczności ich modyfikacji. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, iż nie istnieje idealne zabezpieczenie danych osobowych, które byłoby niemożliwe do złamania.

 1. Czy zamierzamy przekazywać Państwa dane osobowe do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
  Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do Państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W wypadku wystąpienia takiego zamiaru w przyszłości, będziemy Państwa indywidualnie prosić o zgodę na przekazanie danych poza obszar Unii Europejskiej.

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
  Nie będziemy podejmować w odniesieniu do Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, tzn. bez wpływu człowieka. Przetwarzając Państwa dane osobowe nie stosujemy profilowania, rozumianego jako prognozowanie Państwa preferencji, zainteresowań, sytuacji ekonomicznej, itp.

 2. Pliki cookies

Dla kontaktu z Państwem oraz dla potrzeb realizacji usług Organizator zajęć wykorzystuje firmową stronę internetową. Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tzw. plikach „cookies”.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby przeglądającej stronę internetową i przeznaczone są do usprawnienia korzystania ze strony internetowej.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji osoby z niej korzystającej oraz optymalizacji korzystania ze strony – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać komputer osoby przeglądającej stronę internetową i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk korzystania ze strony www.

Organizator zajęć wykorzystuje pliki cookies dla celu tworzenia statystyk korzystania ze strony internetowej. W przyszłości, możemy wykorzystywać pliki cookies do dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji osoby z niej korzystającej, optymalizacji korzystania ze strony.

W trakcie korzystania ze strony www stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne”  (session cookies);
 • „stałe” (persistent cookies).

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby przeglądającej stronę www do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby przeglądającej stronę internetową przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Osoba korzystająca ze strony internetowej może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” wykorzystując narzędzia informatyczne przygotowane do tego celu przez dostawców przeglądarek internetowych.

Każdy z Użytkowników może zrezygnować z reklamowych plików cookies wchodząc na stronę Ustawień reklam Google lub Network Advertising Initiative (dla innych zewnętrznych dostawców reklam). Zablokować ciasteczka można również z poziomu przeglądarki internetowej.

Opcja ta znajduje się w ustawieniach przeglądarki internetowej Użytkownika. Należy jednak pamiętać, że zmiana ustawień może być przyczyną błędnego wyświetlania serwisu.

Szczegółowe informacje o sposobie zarządzania ciasteczkami znajdziesz na stronach internetowych wybranych przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera

 1. Informacja o aktualizacji polityki prywatności
  Aktualizacja niniejszej Polityki prywatności może mieć miejsce w każdej chwili. W przypadku dokonania zmian, informacje o tym zostaną umieszczone w aktualnej wersji dokumentu zamieszczonego na stronie internetowej.

 1. Prawo właściwe

Zasady określone w niniejszej polityce podlegają prawu polskiemu oraz prawu Unii Europejskiej.

 1. Jakie są Państwa prawa do ochrony prywatności?

Przedstawione poniżej prawa związane są z prywatnością i dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych.

Będziemy realizować następujące Państwa prawa:

Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili możecie Państwo wystąpić z wnioskiem z wycofaniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie pociąga za sobą dla Państwa żadnych negatywnych konsekwencji, poza zaprzestaniem świadczenia usług objętych wycofaną zgodą.

Prawo żądania usunięcia danych osobowych
Macie Państwo prawo do żądania usunięcia Państwa danych z naszych zasobów jeśli:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu podlega Organizator zajęć.

W wypadku usunięcia danych na Państwa żądanie, Organizator niezwłocznie powiadomi Państwa o tym fakcie.

Prawo dostępu do danych osobowych, w tym otrzymania informacji o przetwarzanych danych osobowych 
Macie Państwo prawo do otrzymania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Państwa wniosek o informację może obejmować żądanie:

 • otrzymania potwierdzenia, że Państwa dane są przetwarzane przez Organizatora zajęć;
 • wskazania zakresu danych, które przetwarzamy, podstawy prawnej ich przetwarzania, czasu ich przechowywania;
 • wskazania odbiorców lub kategorii odbiorców danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych.

Na Państwa wniosek odpowiemy tak szybko jak będzie to możliwe, nie później jednak niż w ciągu 2 tygodni od wpłynięcia wniosku. Jeżeli udzielenie informacji miałoby zająć dłużej niż 2 tygodnie, poinformujemy Państwa o tym. W tym przypadku odpowiedzi udzielimy nie później, niż w terminie trzech miesięcy.

Jeśli jednak Państwa wniosek o udzielenie informacji na temat danych osobowych będzie  bezpodstawny lub będzie się powtarzał się, możemy odmówić udzielenia informacji. Możecie zażądać Państwo kopii danych, które posiadamy. By rozpatrzyć Państwa wniosek może zajść konieczność podania przez Państwa informacji w celu potwierdzenia tożsamości. Możemy Państwu przekazać wyłącznie informacje Państwa dotyczące. W przypadku, gdy złożony wniosek mógłby doprowadzić do naruszenia prywatności innej osoby, możemy nie udzielić Państwu  takiej informacji.

Prawo poprawiania oraz uzupełnienia danych Państwa dotyczących 
Jeżeli poinformujecie nas Państwo o tym, że Państwa dane które posiadamy są niepoprawne, zweryfikujemy to i jeżeli wniosek będzie zasadny, poprawimy dane. Mamy obowiązek poinformowania podmiotów, którym udostępniliśmy Państwa dane o zgłoszonej przez Państwa aktualizacji (na podstawie uzyskanej od Państwa na to zgody).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

W wypadku, kiedy stwierdzicie Państwo, że PRACOWNIA DOBREGO ZDROWIA narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możecie wnieść Państwo skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

 • telefon: 22 531 03 00;
 • adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
 • adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.