fbpx

Terapia, którą proponuję, oparta jest na specyficznej syntezie klasycznej jogi i współczesnej fizjoterapii (więcej na ten temat znajdziesz tutaj). Jest przeznaczona dla każdego.

Aby rozpocząć terapię w modelu yoga medica, nie musisz być gibki, czy też znać ćwiczenia jogi. Potrzebujesz jedynie motywacji. Proces terapeutyczny przebiega dokładnie tak samo jak podczas klasycznej rehabilitacji. Otwarcie na pacjenta stanowi tu punkt wyjścia – resztę dyktuje dynamika terapii.

Rozpoczynamy od umówienia się na konsultację w moim gabinecie. Podczas pierwszego spotkania przeprowadzany jest wywiad, badanie i oceniane są badania obrazowe (jeśli pacjent je posiada). Następnie wspólnie z pacjentem formułowany jest cel terapii i proponowane są konkretne rozwiązania.

Dalej terapia może toczyć się w różny sposób. Zazwyczaj zalecam cykl ćwiczeń indywidualnych w moim gabinecie, a następnie ćwiczenia w domu i regularne sesje kontrolne.

Często się zdarza, że pacjenci decydują się na stałe i regularne sesje terapeutyczne w gabinecie.

Pacjenci spoza Warszawy przyjeżdżają na konsultację oraz cykl sesji wprowadzających do terapii. Następnie spotykają się ze mną na zajęciach indywidualnych on line i z określoną częstotliwością przyjeżdżają do mnie na wizyty kontrolne.

Terapia w modelu yoga medica spełnia wszystkie wymagania, jakie stawia współczesna fizjoterapia. To, co jest szczególnie ważne w czasach ograniczenia dostępu do rehabilitacji to sposób podejścia do pacjenta. Podczas naszych spotkań nie ma pośpiechu. Jest za to spokój, uwaga i skupienie na procesie terapeutycznym.