fbpx

Podczas dorocznej marcowej konferencji American Heart Association na temat epidemiologii chorób układu krążenia i zapobiegania im badacze z Uniwersytetu w Hampton w Wirginii zaprezentowali wyniki badań na temat korzyści wynikających z praktykowania jogi i pranayamy dla nastolatków. Badanie porównało utratę/zwiększenie masy ciała w dwóch grupach uczniów liceów [high school]: 30 uczniów nauczano jogi i pranayamy przez 40 minut cztery razy w tygodniu przez 12 tygodni, a 30 uczniów nie było w ogóle nauczanych. Żadna z grup nie dostała instrukcji dotyczących diety lub zmiany ilości spożywanego pożywienia. U uczniów w grupie ćwiczącej jogę nastąpił spadek wskaźnika masy ciała (BMI) o średnio 5,7% i utrata masy ciała o średnio 2,72 kg (6 funtów), zaś uczniowie z grupy kontrolnej wykazali nieznaczny wzrost średniego BMI.

Źródło: American Heart Association’s 46th Annual Conference on Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention (46. doroczna konferencja American Heart Assciation dotycząca epidemiologii chorób układu krążenia i zapobiegania im), 2-5 marca 2006. CDC: “Overweight nad Obesity” (Nadwaga i otyłość), Informacja prasowa, American Heart Association.

Kontakt: Anand Shetty, anand.sheety@hamptonu.edu

To streszczenie zostało pierwotnie opublikowane w Yoga Therapy in Pratice, magazynie wydawanym przez International Association of Yoga Therapists. Opublikowano za pozwoleniem.  

This summary is based on one that originally appeared in Yoga Therapy in Practice, published by the International Association of Yoga Therapists. Used with permission.