fbpx

W tym badaniu przeanalizowano korzyści ćwiczenia asan jogicznych u 20 uczestników (w wieku od 30 do 60 lat) z łagodną do umiarkowanej insulinoniezależną cukrzycą. Wszyscy uczestnicy byli na diecie i przyjmowali leki w celu kontrolowania cukrzycy. W badaniu porównano również grupę ćwiczącą jogę z grupą kontrolną 36 dorosłych, którzy również byli na diecie i przyjmowali leki w celu kontrolowania cukrzycy, a także postępowali zgodnie ze standardowymi wytycznymi dotyczącymi ćwiczeń przy cukrzycy (np. chodzili).

Uczestnicy w grupie jogicznej ćwiczyli jogę przez 30-40 minut każdego ranka przez 40 dni. Wśród praktykowanych asan były: surya namaskar, bhastrika pranayama, trikonasana, tadasana, sukhasana, padmasana, pashimottanasana, ardha matsyendrasana, pawanmuktasana, bhujangasana, varjasana, dhanurasana i savasana.

U uczestników ćwiczących jogę odkryto następujące zmiany po 40-dniowym programie: zmniejszony stosunek obwodu w pasie do obwodu w biodrach (wysoki stosunek jest uważany za czynnik ryzyka chorób układu krążenia i metabolicznych) oraz spadek poziomu glukozy we krwi na czczo. Wystąpił również marginalnie istotny trend zmniejszenia poziomów glukozy we krwi po posiłku. U otyłych uczestników (ale nie uczestników o mniejszej masie) spadł poziom insuliny w osoczu. Wszystkie te zmiany są uważane za pozytywne w kontekście zarządzania cukrzycą. Grupa kontrolna nie wykazała pozytywnych zmian w żadnym z wymienionych wskaźników. Autorzy doszli do wniosku, że joga może być stosowana jako dodatek do diety i leków w zarządzaniu cukrzycą typu 2.

Źródło: Nepal Medical College Journal, 7, 145-147

Autorzy: Malhotra V., Singh S., Tandon O.P. i Sharma S.B.

Kontakt: Varun Malhotra, Department of Physiology, University College of Medical Sciences and Guru Tegh Bahadur Hospital, Delhi. P.O. Box 155, MCOMS, Pokhara, Nepal. Dr_varun@yahoo.com.

To streszczenie zostało pierwotnie opublikowane w Yoga Therapy in Pratice, magazynie wydawanym przez International Association of Yoga Therapists. Opublikowano za pozwoleniem.  

This summary is based on one that originally appeared in Yoga Therapy in Practice, published by the International Association of Yoga Therapists. Used with permission.