fbpx

W trzymiesięcznym kursie jogi, zakończonym certyfikacją i prowadzonym przez Vemana Yoga Research Institute w Hyderabad w Indiach wzięło udział 41 mężczyzn I 23 kobiety w wieku 18-30 lat. Wszyscy ochotnicy byli zdrowi i nie mieli wcześniejszego doświadczenia z jogą.

Nauczanie jogi: przez 30 dni praktykowano następującą sekwencję pranayamy: rechaka puraka, rechaka puraka z kumbhaką, suryabedha chandrabedha, suryabedha chandrabedha z kumbhaką oraz kapalabhati, każde ćwiczenie przez 10 minut. Również przez 10 minut praktykowano savasanę na końcu sesji pranayamy. Po 30 dniach ćwiczenie pranayamy zostało ograniczone do 20 minut, a następujące asany praktykowano przez 30 minut: uttanasana, mandukasana, ustrasana, yogamudra, matsyendrasana, paschimottanasana, bhujangasana, sarvangasana, halasana, uddiyana, ardha matsyendrasana, dhanurasana, shalabhasana, sarpasana i chakrasana. Tę połączoną praktykę pranayamy i asan kontynuowano przez 60 dni.

Wyniki: kobiety i mężczyźni wykazali różne odpowiedzi metaboliczne na praktykę pranayamy i asan. Ogólnie jednak odpowiedzi zarówno mężczyzn, jak i kobiet były pozytywne (poprawa/ograniczenie czynników ryzyka w chorobach metabolicznych i układu krążenia). Mężczyźni wykazali ograniczony poziom surowiczego stężenia trójglicerydów i cholesterolu VLDL pod koniec pierwszych 30 dni (sama praktyka pranayamy), zaś zwiększony poziom cholesterolu HDL („dobrego” cholesterolu) i wolnych kwasów tłuszczowych zarówno po pierwszych 30 dniach (tylko praktyka pranayamy), jak i na koniec 3-miesięcznego kursu. Nie było zmian w poziomie cholesterolu LDL. Kobiety wykazały zmniejszone poziomy wolnych kwasów tłuszczowych w surowicy zarówno po pierwszych 30 dniach (tylko pranayama), jak i po 3 miesiącach kursu. Wykazały również obniżone poziomy całkowitego cholesterolu, trójglicerydów, cholesterolu LDL i cholesterolu VLDL po 3 miesiącach kursu. Nie było zmian poziomu cholesterolu HDL.

Źródło: Journal of Exercise Physiology Online, 9, 1-6

Autorzy: Prasad K.V.V., Sunita M., Raju P.S., Reddy M.V., Sahay B.K. i Murthy K.J.Y.

Kontakt: K.J.Y. Murthy, MD, Research Professor, Govt. Vemana Yoga Research Institute, 7-1-66, DK Road, Ameerpet, Hyderabad 500106 AP India, tel. +9140 23408603, kvv@rediffmail.com
  

To streszczenie zostało pierwotnie opublikowane w Yoga Therapy in Pratice, magazynie wydawanym przez International Association of Yoga Therapists. Opublikowano za pozwoleniem.  

This summary is based on one that originally appeared in Yoga Therapy in Practice, published by the International Association of Yoga Therapists. Used with permission.