fbpx

W tym badaniu porównano strukturę mózgu 20 osób, które medytowały od dłuższego czasu oraz 15 osób, które nie medytowały. Do oceny grubości kory mózgu wykorzystano obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego. Medytujący badani mieli średnio 9 lat doświadczenia z medytacją i praktykowali ją codziennie. 5 spośród tych osób było nauczycielami medytacji lub jogi. W badaniu dopasowano osoby medytujące do osób z grupy kontrolnej według istotnych zmiennych, które mogły mieć wpływ na strukturę mózgu, takich jak wiek, płeć i wykształcenie.

Obszary mózgu kojarzone z uważnością, interocepcją i przetwarzaniem sensorycznym (w tym kora przedczołowa i prawa przednia część wyspy) były grubsze u osób medytujących niż u grupy kontrolnej.

Autorzy wysuwają hipotezę, że medytacja Insight wpływa na te obszary mózgu poprzez skupienie na odczuwaniu i świadomości. Różnice w grubości kory przedczołowej były największe pomiędzy starszymi uczestnikami badania. Autorzy zinterpretowali to jako sugestię, że medytacja może zapobiec zanikowi kory mózgowej związanemu z wiekiem. Co interesujące, grubość dwóch obszarów – dolnej skroniowo-potylicznej kory wzrokowej i prawej przedniej części wyspy – była skorelowana z doświadczeniem medytacyjnym mierzonym zarówno jako łączna liczba godzin formalnej praktyki w pozycji siedzącej, jak i umiejętność obniżania częstotliwości oddechu podczas medytacji.

Źródło: Neuroreport 16, 1893-1897

Autorzy: Lazar S.W., Kerr C.E., Wasserman R.H., Gray J.R., Greve D.N. Treadway M.T., McGarvey M., Quinn B.T., Dusek J.A., Benson H., Rauch S.L., Moore C.I. i Fischl B.

Kontakt: Sara W. Lazar, Room 2609, 148 13th St., Charelestown, MA, 02129, lazar@nmr.mgh.harvard.edu

 

To streszczenie zostało pierwotnie opublikowane w Yoga Therapy in Pratice, magazynie wydawanym przez International Association of Yoga Therapists. Opublikowano za pozwoleniem.  

This summary is based on one that originally appeared in Yoga Therapy in Practice, published by the International Association of Yoga Therapists. Used with permission.