fbpx

Ten przegląd badań neuronaukowych dotyczących medytacji jest pierwszą tego typu publikacją w prawdopodobnie najbardziej prestiżowym czasopiśmie naukowym z dziedziny psychologii. Choć przegląd ten jest zbyt obszerny, aby go streścić, warto zwrócić uwagę na kilka punktów:

  1. Autorzy charakteryzują różne formy medytacji według tego, jak wpływają na uważność, rozróżniając również mindfulness od koncentracji.
  2. Autorzy wyodrębniają dwa rodzaje skutków medytacji: stany (co się dzieje, gdy ktoś medytuje) i cechy (długoterminowe zmiany oparte na praktyce medytacji, ale nieograniczone do stanu medytacji).
  3. Przegląd badań EEG wskazał, że medytacja wpływa na aktywność mózgu (fale alfa i theta), ale z powodu różnorodności stosowanych technik medytacji i metod badań autorzy nie wysnuli żadnych wniosków na temat konkretnych zmian w aktywności mózgu.
  4. Przegląd badań obrazowych mózgu sugeruje, że różne techniki mają różny, przewidywalny wpływ na aktywność mózgu (np. medytacja wizualizacyjna aktywuje obszary wzrokowe, zaś medytacja radości aktywuje obszary kojarzone z przetwarzaniem pozytywnych emocji).

Źródło: Psychological Bulletin, 132, 180-211

Autorzy: Cahn B.R. i Polich J.

Kontakt: John Polich, Cognitive Electrophysiology Laboratory, Department of Neuropharmacology TLC-10, The Scripps Research Institute, 10550 North Torrey Pines Road, La Jolla, CA 92037, polich@scripps.edu

To streszczenie zostało pierwotnie opublikowane w Yoga Therapy in Pratice, magazynie wydawanym przez International Association of Yoga Therapists. Opublikowano za pozwoleniem.  

This summary is based on one that originally appeared in Yoga Therapy in Practice, published by the International Association of Yoga Therapists. Used with permission.