fbpx

Ten artykuł stanowi przegląd opublikowanych i trwających badań dotyczących interwencji opartych na jodze w leczeniu depresji do czerwca 2004 r. Co ciekawe, autorzy nie brali pod uwagę badań, w których interwencje oparte były wyłącznie na medytacji oraz tych dotyczących skomplikowanych interwencji lub ich większej liczby (np. znany program redukcji stresu oparty na mindfulness). Zidentyfikowano 5 randomizowanych, kontrolowanych badań. Większość interwencji dotyczyła młodych dorosłych (średnia wieku 18-35 lat), a ich status kliniczny wahał się od łagodnej do ciężkiej depresji. Wszystkie 5 badań donosi o pozytywnych wynikach interwencji, a tylko jedno z nich mówi o niepożądanych jej skutkach (zmęczeniu i zadyszce). Ćwiczenia oddechowe były ważną częścią interwencji, a 3 interwencje spośród 5 zawierały tylko ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne (bez asan). Oba badania z ćwiczeniem asan obejmowały wygięcia do tyłu, które tradycyjnie łączy się z ulgą w depresji. Autorzy przeglądu nie omawiali szczegółowo korzyści płynących z wykonywania różnych asan. Autorzy ostrzegają, że różnice między projektami badań, interwencjami opartymi na jodze i pacjentami sprawiają, że trudno jest wyciągnąć silne ogólne wnioski. Jednak ogólnie pozytywne wyniki sugerują, że joga ma pewien potencjał jako interwencja terapeutyczna w depresji. 

Autorzy: Pilkington K., Kirkwood G., Rampes H. i Richardson J. Reseach Council for Complementary Medicine, Londyn, Wielka Brytania.

Źródło: Journal of Affective Disorders, 89, 13-24.

Kontakt: Karen Pilkington, School of Integrated Health, University of Westminster, 115 New Cavendish Street, London, W1W 6UW, United Kingdom. Tel.: +44 207 911 5000 x3920. K.Pilkington@westminster.ac.uk.

To streszczenie zostało pierwotnie opublikowane w Yoga Therapy in Pratice, magazynie wydawanym przez International Association of Yoga Therapists. Opublikowano za pozwoleniem.  

This summary is based on one that originally appeared in Yoga Therapy in Practice, published by the International Association of Yoga Therapists. Used with permission.