fbpx

W artykule tym dokonano przeglądu kontrolowanych badań klinicznych dotyczących efektywności jogi w leczeniu lęków i zaburzeń lękowych. Przegląd ten obejmuje najważniejsze bazy danych oraz organizacje, takie jak Międzynarodowe Stowarzyszenie Terapeutów Jogi (International Association of Yoga Therapists) i Yoga Biomedical Trust. Zidentyfikowano tylko osiem kontrolowanych badań klinicznych. Tradycja jogi lub podejście do niej różniły się pomiędzy badaniami, zaś badań skupiających się na medytacji nie wzięto pod uwagę. Większość interwencji opartych na jodze obejmowała ćwiczenie asan, oddechu i relaksu. W jednym badaniu porównano jogę Kundalini z medytacją mindfulness i relaksacją i odkryto, że joga jest skuteczniejsza w redukowaniu lęków niż medytacja mindfulness i relaks. W kilku badaniach porównano jogę z lekami przeciwko zaburzeniom lękowym i stwierdzono większą poprawę na skutek ćwiczenia jogi niż zażywania leków.

Pomimo pozytywnych odkryć autorzy doszli do wniosku, że jakość badań nie jest odpowiednia, aby wyciągać silnce wnioski o korzyściach z jogi w zaburzeniach lękowych. Autorzy zalecają dalsze badania.

Pełen przegląd, zawierający świetną tabelę podsumowującą osiem badań klinicznych, jest dostępny bezpłatnie pod adresem:

Źródło: British Journal of Sports Medicine, 39, 884-891

Autorzy: Kirkwood G., Rampes H., Tuffrey V., Richardson J., Pilkington K. i Ramaratnam S.

Kontakt: K. Pilkington, Research Council for Complementary Medicine (RCCM)/University of Westminster, c/o School of Integrated Health, University of Westminster, 115 New Cavendish Street, London, W1W 6UW, United Kingdom. K.Pilkington@westminster.ac.uk.
 

To streszczenie zostało pierwotnie opublikowane w Yoga Therapy in Pratice, magazynie wydawanym przez International Association of Yoga Therapists. Opublikowano za pozwoleniem.  

This summary is based on one that originally appeared in Yoga Therapy in Practice, published by the International Association of Yoga Therapists. Used with permission.