fbpx

Abstrakt: Historia: W obliczu obecnego wyzwania w postaci szybkiego starzenia się społeczeństw ćwiczenia takie jak joga mogą pomóc osobom w podeszłym wieku pozostać aktywnymi, zdrowymi i spełnionymi. Metodologia: Oceniano wpływ 8-tygodniowego programu jogi Iyengara na holistycznie rozumiane zdrowie i samopoczucie nieaktywnych fizycznie osób w wieku co najmniej 55 lat. 38 takich osób (średnia wieku 73,21 ± 8,38 lat; 19 osób w grupie interwencyjnej, 19 w kontrolnej) wzięło udział w zajęciach z jogi, które odbywały się dwa razy w tygodniu lub kontynuowało codzienny tryb życia. Zdrowie fizyczne mierzono poprzez pomiar siły mięśni, aktywnego zakresu ruchu, czynności układu oddechowego (FEV1), spoczynkowego ciśnienia krwi i funkcji immunologicznych (IgA i lizozym w ślinie). Subiektywne oceniane zdrowie i samopoczucie ogólne, fizyczne, umysłowe, duchowe i społeczne mierzono za pomocą Life’s Oddysey Questionnaire i SF12v2™ Health Survey. Wyniki: Siła mięśni, aktywny zakres ruchu, samopoczucie fizyczne i niektóre aspekty samopoczucia umysłowego (samopoczucie emocjonalne i dbanie o siebie) znacznie się poprawiły w grupie ćwiczącej jogę (p < 0,05). Mediana zmian w większości tych zmiennych różniły się również znacznie od grupy kontrolnej. Wnioski: Uczestnicwo osób w podeszłym wieku w programach jogi Iyengara ma korzystny wpływ na zdrowie i samopoczucie, a większa dostępność takich programów może podnieść jakość życia.

Autorzy: Juliana Vogler, MSc, Lily O’Hara, MPH, Jane Gregg, MHP, Fiona Burnell, PhD (University of the Sunshine Coast, QLD, Australia)

Korespondencja: Lily O’Hara, Health Authority Abu Dhabi, PO Box 5674, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Tel.: +971 2 4193 251. lohara@haad.ae.

Ten artykuł pochodzi z Internationa Journal of Yoga Therapy, wydanego przez International Association of Yoga Therapists. Publikacja na naszej stronie za pozwoleniem. 

This article is from the Interntional Journal of Yoga Therapy, published by the International Association of Yoga Therapists. Used with permission. 

Vogler, J., O’Hara, L., Gregg, J., & Burnell, F. (2011). The impact of a short-term iyengar yoga program on the health and well-being of physically inactive older adults. International Journal of Yoga Therapy, (21), 61-72.

Logo International Association of Yoga Therapists